Skip to main content

Điều phối viên là thành viên chính của đội quản lý hậu cần tại nhiều tổ chức. Điều phối viên chịu trách nhiệm xúc tiến phương pháp tốt nhất có thể cho việc vận chuyển hàng hóa. Điều phối viên thường sử dụng các hãng tàu, hãng hàng không, tàu hỏa và xe tải để phân phối hàng hóa đến vị trí cuối cùng. Ngoài ra, điều phối viên phải bố trí cho xe bán tải và vận tải đến các nền tảng khác nhau. Thời gian là rất quan trọng đối với điều phối viên bởi vì một lần giao hàng bị mất có thể gây ra sự chậm trễ lớn cho toàn bộ tổ chức.
Phân phối Logistics
Logistics phân phối là thành phần cuối cùng của quản lý hậu cần cung cấp các sản phẩm hoàn chỉnh cho khách hàng. Phân phối này phụ thuộc vào nơi, khi nào và bao nhiêu sản phẩm khách hàng muốn. Logistics phân phối bao gồm quản lý kho. Ngoài ra, các cửa hàng hậu cần phân phối và vận chuyển các sản phẩm hoàn chỉnh đến vị trí kho trung gian trước khi giao hàng. Thực hiện đơn đặt hàng đảm bảo tính hiệu quả, độ tin cậy, chính xác và vô thời hạn của việc giao hàng.

Leave a Reply