Skip to main content

Mục đích của quản lý hậu cần là cung cấp đúng sản phẩm đến đúng nơi vào đúng thời điểm. Quản lý hậu cần cố gắng tính đến mọi khả năng xảy ra có thể ảnh hưởng đến việc phân phối đến khách hàng cuối cùng. Ban đầu, hậu cần là một thuật ngữ được áp dụng bởi quân đội để mua sắm vật liệu và đưa chúng đến các điểm đến của họ. Các doanh nghiệp tư nhân đã áp dụng các nguyên tắc này để mang lại hiệu quả cho việc vận chuyển hàng hóa.

Leave a Reply